telekomunikačné riešenia
Internet
Hlasové služby
Serverhousing
Webhosting
Na doma
O nás
Cenník
Kontakt

Virtuálny server

  Bez viazanosti  
Samoobslužné zriadenie do 10 minút
24 hodín denne

Virtuálny server (VPS) predstavuje plnohodnotnú alternatívu k umiestneniu vlastného alebo prenájmu dedikovaného servera v datacentre. VPS navyše ponúka unikátnu flexibilitu zriadenia, rozšírenia, zúženia, ale aj zrušenia potrebnej výpočtovej kapacity na základe aktuálnych potrieb klienta.  Toto riešenie je vhodné pre všetky typy spoločností, ktoré vyžadujú vysokú dostupnosť služieb a dát (účtovníctvo, databáza klientov).

Výhody virtuálneho servera:

Izolácia

Každý virtuálny server má vlastný unikátny súborový systém, garantovanú časť diskovej kapacity, CPU, operačnej pamäte a konektivity. VPS beží v oddelenom prostredí a neovplyvňujú ho ďalšie VPS, ktoré bežia na zdieľanom hardvéri.

Customizácia

Virtuálny server je variabilné a škálovateľné riešenie. Na každom servery je možné nainštalovať vlastný operačný systém a aplikácie. Je možné ho spravovať ako dedikovaný server.

Flexibilita

VPS prináša možnosť rozširovania a zužovania výpočtovej kapacity a vybraných softvérových licencií na základe aktuálnych potrieb spoločnosti.

Prístupnosť

Cenová prístupnosť je jednou s najväčších výhod virtuálneho servera. Aj napriek výhodám, ktoré sú typické pre dedikovaný server je cena výrazne nižšia.

Zriaďte si virtuálny server za pár minút ešte dnes, prostredníctvom nášho automatizovaného produktového portálu. Portál www.selfvirtual.sk bol nominovaný na IT Projekt za rok 2010.


VNET - telecomunication solutions
Námestie Hraničiarov 39
851 03 Bratislava