telekomunikačné riešenia
Internet
Hlasové služby
Serverhousing
Webhosting
Na doma
O nás
Cenník
Kontakt

Slovník hlasové služby

VoIP - Voice over Internet Protocol

VoIP je prenos komunikácie uskutočňovanej ľudským hlasom cez Internet alebo inú sieť založenú na protokole IP. Rozdiel je len v tom, že pri klasickej pevnej linke sa hlas prenáša po drôtoch (ine slovo) zatiaľ čo pri VoIP putuje hlas po internete.

Virtuálna telefónna ústredňa

Virtuálna ústredňa (PBX) je nákladovo-efektívna alternatíva k tradičnému telefónnemu systému PBX. Tento automatický systém smerovania hovorov prostredníctvom technológie VoIP je vhodný pre všetky typy a veľkosti spoločností. Virtuálna ústredňa prináša do firiem funkcionalitu veľkej pobočkovej ústredne rozšírenú o nové možnosti modernej telefónii.

VNET - telecomunication solutions
Námestie Hraničiarov 39
851 03 Bratislava