telekomunikačné riešenia
Internet
Hlasové služby
Serverhousing
Webhosting
Na doma
O nás
Cenník
Kontakt

FAQ na doma

Ako postupovať pri zriaďovaní služieb Na doma?

Aká je viazanosť pri službách Na doma?

Štandardne ponúkame služby s dvojročnou viazanosťou. Pri vyššom zriaďovacom poplatku vieme poskytnúť služby so skrátenou viazanosťou, ale aj bez viazanosti. Pre viac informácií kontaktujte VNET obchodné oddelenie.

Ako  požiadať o zmenu rozsahu služby?

    • telefonicky na čísle 02 -6292 6151

Aké spôsoby platby za služby Na doma je možné si zvoliť ?

    • trvalý príkaz

    • vklad na účet

Ako si nastaviť trvalý príkaz?

Stačí ak si do trvalého príkazu zadáte ľubovoľné číslo faktúry, ktorá Vám bola vystavená za služby VNET Na doma. Do poznámky uveďte meno, na ktoré je podpísaná zmluva.

Ako mám postupovať pri vypovedaní zmluvy?

Výpoveď je akceptovaná len v písomnej forme. Pre zákazníkov s viazanosťou i bez viazanosti platí výpovedná lehota podľa obchodných podmienok uvedených v zmluve. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho fakturačného obdobia od doručenia výpovede.

VNET - telecomunication solutions
Námestie Hraničiarov 39
851 03 Bratislava