telekomunikačné riešenia
Internet
Hlasové služby
Serverhousing
Webhosting
Na doma
O nás
Cenník
Kontakt

FAQ internet

Ako zistím, či je vôbec možné pripojiť sa mikrovlnnou (bezdrôtovou) technológiou na internet?

Základnou podmienkou technickej realizácie pripojenia sa na internet bezdrôtovou technológiou je priama viditeľnosť na prístupový bod siete spoločnosti VNET. Prístupový bod je zoskupenie antén, ktorá svojim signálom pokrývajú určité územie. Prekážkou priamej viditeľnosti môžu byť stavby, železné konštrukcie ale aj strom, les ... Ďalším faktorom, ktorý je potrebné zvážiť je vzdialenosť zapájaného objektu od prístupového bodu. Pripojiteľnosť pre konkrétny prípad zistia obhliadkou pracovníci VNETu na základe žiadosti adresovanej nášmu obchodnému oddeleniu.

Aké zásahy sa robia na budove a v priestoroch pri inštalácii bezdrôtového pripojenia?

Zásahy sú minimálne. Anténa sa inštaluje vo väčšine prípadov na streche budovy, na stožiar resp. na stenu výťahovej šachty a pod. Káble sa následne ťahajú cez šachtové rozvody až ku konkrétnym priestorom.

Ako dlho trvá samotná inštalácia zariadení?

Tento čas je vždy individuálny. Faktory, ktoré ovplyvňujú dĺžku času sú: počet zapájaných účastníkov, náročnosť vedenia kabeláže (strecha, šachta...). V samotných priestoroch je to faktor vzdialenosti. Po obhliadke Vám obchodník poskytne reálny odhad doby inštalácie.

Koľko PC si môžem pripojiť pri jednotlivých variantách bezdrôtového pripojenia, a čo k tomu potrebujem?

Vždy záleží od požadovanej rýchlosti na celý balík pripojenia a požadovanej rýchlosti na jeden zapájaný PC. VNET nelimituje počet pripájaných PC staníc. Optimálne technické riešenie pripojenia väčšieho počtu staníc odporúčame konzultovať so zástupcom nášho technického alebo obchodného oddelenia.

Ako sa prejavuje vplyv poveternostných podmienok na fungovanie bezdrôtového pripojenia?

Bežné vplyvy počasia nevamjú vyply na spoľahlivosť spojenia. Dnešné moderné prenosové zariadenia majú nízku poruchovosť, značnú rezervu výkonu znásobeného smerovým účinkom antén. Môžu sa však vyskytnúť isté obmedzenia pri extrémnych mrazoch (5-6 cm mrazová vrstva na anténe) alebo pri veľmi silnej víchrici (pootočenie antény). Prípadné poruchy v dôsledku extrémneho počasia VNET rieši pomocou technickej podpory.

Sú s výrobkami, ktoré používa spoločnosť, spojené nejaké zdravotné riziká?

Doteraz neboli zistené žiadne negatívne vplyvy na zdravie. Zariadenia používajú menší vysielací výkon než má mobilný telefón - pre porovnanie: mobil 1-1,7 Watt, mikrovlnné zariadenie: do 100 mWatt, teda mobil ma 10 - 17 krat silnejšie vyžarovanie,nosíte ho pri sebe, narozdiel od antény, ktorá je umiestnená minimálne niekoľko metrov od Vás.

Aký je rozdiel medzi licencovaným a nelicencovaným pásmom?

Nelicencované pásmo používa viacero frekvencií, ktoré môže využívať každý bez špeciálneho povolenia, ak spĺňa kritéria stanovené TÚ SR. Najčastejším nelicencovaným pásmo je 2,4 GHz, a tzv. päťkové. Licencované pásmo Vám zaručuje jedinečnosť na danom spoji a teda nemôže rušenie danej frekvencie iným účastníkom ako pri nelicencovanom pásme. Na druhej strane je nákladnejšie. Sila zarušenia rastie s väčšou vzdialenosťou od bodu pripojenia. V prípade,že ste vzdialený pár desiatok/stoviek metrov, je teda zbytočné platiť licencované pásmo. Taktiež vyššie frekvencie neumožňujú také prenosové rýchlosti ako nižšie frekvencie, ktoré sú používané nelicendovanými pásmami. Preto sa prosím obráťte na nášho obchodníka, ktorý Vám pomôže so správnym výberom.

Akú rýchlosť pripojenia na internet budem potrebovať?

Rýchlosť závisí od viacerých faktorov:

  • druhu a rozsahu využívania internetu (na domáce / na firemné účely)

  • či chcete sťahovať hudbu, filmy, software

  • predpokladaný počet naraz pripojených užívateľov (PC staníc) v mieste pripojenia (čím viac, tým vyššia požadovaná rýchlosť)

  • vlastná skúsenosť s doterajšou rýchlosťou

  • využívanie špecifických aplikácií (potrebná rýchlosť odozvy pri napr. on-line hrách, internetbanking-u)

  • potreby „stiahnuť v čo najkratšom čase väčšie množstvo dát (napr. vysokorýchlostné DSL pripojenie, ktoré je tarifikované podľa objemu stiahnutých dát), alebo pri využívaní časovo obmedzených programov

Čo je to download rýchlosť, upload rýchlosť?

Väčšinou sa udáva vo formáte Downstream/Upstream (kbps) resp. Download/Upload. Download alebo downstream je prenosová rýchlosť smerom k účastníkovi (prezeranie stránok, sťahovanie software, prijímanie e-mailov do mailovej schránky). Upload alebo upstream je smerom od účastníka k providerovi (posielanie správ, odosielanie ..). Služba ADSL má asymetrická prenosovú rýchlosť a teda Downstream je vždy väčšie číslo ako Upstream. Iné technológie umožňujú symestrické prenosové rýchlosti).

Čo je to agregácia?

Agregácia je zdieľanie programu. Pri ADSL programoch je uvedená agregácia, ktorá vyplýva zo zdieľania programu v rámci všetkých účastníkoch v určitom pomere - napr. 1:10, 1:20, 1:30, 1:40. čím vyššia agregácia, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa Vám rýchlosť pripojenia môže spomaľovať. Pokiaľ chcete pripojenie bez agregácie, informujte sa na produkty, ktoré majú garantovanú spodnú hranicu rýchlosti (neklesnú pod stanovený limit), cenovo sa však takéto paušály pohybujú vyššie, nakoľko sú určené pre náročnejších klientov. Pri použití agregácie neznamená, že máte zníženú ochranu pripojenia, ide len o zdieľanie rýchlosti daného programu.

Čo je to router alebo smerovač?

Je to zariadenie, ktoré je schopné samostatne nadviazať spojenie do internetu podľa požiadavky zákazníkovho počítača. Na rozdiel od modemu je možné na router pripojiť aj viacero PC staníc. Na modem sa väčšinou pripája len 1 PC stanica.

Čo je MAC adresa?

MAC adresa (inak povedané hardwarová adresa, fyzická adresa) je unikátne číslo, ktoré nesie sieťová karta od výrobcu. Vedieť svoju MAC adresu je však dôležité z dôvodu, že Vaše Internetové konto na sieti je sprístupnené práve vďaka registrácii MAC adresy Vašej sieťovej karty v systéme. Je to z dôvodu bezpečnosti, aby nikto iný nemohol používať vaše pripojenie na Internet. Pri výmene sieťovej karty za inú, prípadne pri výmene celého počítača je preto nutné ohlásiť novú MAC adresu Vašej novej sieťovej karty, prostredníctvom ktorej budete pripájať svoj počítač k sieti.

Čo je IP adresa?

IP adresa = jedinečné identifikačné číslo, ktoré jednoznačne identifikuje váš počítač počas pripojenia na internet. Obsahuje štyri série čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napr. 217.75.21.47 Jednému užívateľovi je možné prideliť aj viacero IP adries (napr. mám 2 PC v dome.. potrebujem 2 IP).

Aký je rozdiel medzi verejnou a neverejnou IP adresou?

Vzhľadom na fakt, že počet verejných IP je obmedzený na 32-bit. číslo (štyri 8-bitové čísla) a toto číslo musí byť v celom svete unikátne, je nutné aby provider neprideľoval tieto verejné IP bezdôvodne akémukoľvek účastníkovi v jeho sieťovej štrúkture. Každý účastník v sieti providera má pridelenú neverejnú IP adresu (alebo viac), ktorá mu zabezpečí prístup do internetu a je unikátna v rámci siete providera. V prípade, že účastník chce využívať určité aplikácie (VPN, vzdialený prístup....), ktoré si vyžadujú aj viditeľnosť zvonka, t.j. mimo siete jeho providera, potrebuje verejnú IP adresu (zvyčajne sa poskytuje za určitý poplatok).

Ak budem mať technický problém, na koho sa mám obrátiť?

24 hodín denne, 365 dní v roku sa môžete obrátiť na oddelenie technickej podpory na tel. čísle 02 / 5788 0330, radi vám pomôžeme.

Internetové pripojenie v Bratislave

Okrem Bratislavy poskytujeme naše služby aj na celom území Slovenska. 


VNET - telecomunication solutions
Námestie Hraničiarov 39
851 03 Bratislava