telekomunikačné riešenia
Internet
Hlasové služby
Serverhousing
Webhosting
Na doma
O nás
Cenník
Kontakt

Backup

VNET backup

Služba VNET backup je určená klientom, ktorí potrebujú uchovávať svoje dáta v bezpečí, automaticky ich zálohovať a mať ich neustále dostupné z akéhokoľvek zariadenia.

 • Automatická online záloha dát
 • Synchronizácia súborov na všetkých zariadeniach
 • Profesionálne zdielanie dokumentov
 • Bezpečnosť, spoľahlivosť a škálovateľnosť
 • Jednoduché ovládanie a manažovanie - cez desktop aplikáciu, mobilnú aplikáciu alebo server aplikáciu
 • Možnosť prístupu k dátam z akéhokoľvek zariadenia – počítač, tablet, telefónBalíky VNET backup:

Každý z VNET backup balíkov si môžete ľubovoľne rozšíriť a prispôsobiť vlastným potrebám. Ak by ste radi využívali VNET Backup vo firme, pozrite si naše biznis balíky.

Backup Home 20
1 užívateľ / 20 GB priestoru
3,- € / mesiac
30,- € / rok
Backup Home 50 1 užívateľ / 50 GB priestoru
5,- € / mesiac
50,- € / rok
Backup Home 100 1 užívateľ / 100 GB priestoru
7,- € / mesiac
70,- € / mesiac

+ 1 užívateľ
+ 1,25 € / mesiac


+ 50 GB priestoru+ 2,5 € / mesiac

Technická špecifikácia služby VNET backup:

 • Inkrementálne zálohovanie
 • Zabezpečenie s podporou šifrovania SSL, AES, TwoFish, Triple DES
 • Zálohovanie Microsoft Hyper-V Cluster a virtuálnych systémov VMware ESX / ESXi  / Server / Workstation / Fusion / Player
 • Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server, Oracle Database, Lotus Domino / Notes, MySQL
 • Záloha operačného systému Windows
 • Podpora viacerých zálohovacích profilov


Prevencia pred poškodením hardvéru alebo médií
Je potrebné pamätať na obmedzenú životnosť počítačových komponentov (pevné disky), USB kľúčov, optických médií (CD, DVD), kedy dostatočne nevieme predvídať zlyhanie týchto súčastí.

Strata alebo odcudzenie
Ak vám už ukradli notebook alebo ste niekde zabudli USB kľuč, uvedomujete si ako málo stačí, aby ste prišli o svoje cenné dáta.

Náhodné vymazanie údajov
Počas práce s počítačom alebo účinkom rôznych vírusov môže dôjsť k poškodeniu alebo úplnému vymazaniu cenných súborov.

Živelné pohromy
Údaje môže poškodiť alebo úplné zničiť napríklad aj úder blesku. Pri takejto udalosti je bežné znehodnotená celá počítačová infraštruktúra. Preto je dôležité dáta zálohovať na geograficky oddelenom mieste.

VNET - telecomunication solutions
Námestie Hraničiarov 39
851 03 Bratislava